Jak założyć biuro detektywistyczne

Niejeden z nas marzy lub marzył o tym, by zostać detektywem. Zawód ten postrzegany jest jako pełen przygód i dobrze opłacalne zajęcie. Niestety prozaiczna rzeczywistość ukazuje, iż praca w zawodzie detektywa jest mniej opłacalna i efektowna jakby mogło się zdać. Podstawą funkcjonowania w tej branży są umiejętności oraz kontakty, a na drugim planie – licencja i odpowiedni sprzęt.

Aby założyć agencję detektywistyczną, należy wynająć lokal pod biuro detektywistyczne. Koszty wynajmu oraz jego wyposażenia, a także zakupu odpowiedniego sprzętu to wydatek minimum kilkuset tysięcy złotych. Warto również zatrudnić pracownika czy konsultanta do spraw prawnych, ponieważ złożoność niektórych spraw może wymagać wsparcia. Dobrze jest także zawrzeć umowę z policją. Dzięki niej można mieć dostęp do spraw, których policja sama nie może rozwiązać.

Usługi detektywistyczne oraz zasady ich wykonywania, jak również prawa i obowiązki detektywów czy zasady oraz tryb nabywania uprawnień w celu wykonywania usług detektywistycznych określone są w ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku (ustawa o usługach detektywistycznych – Dz. U. z 2002r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.).

Detektywem może zostać ten, kto złożył u komendanta wojewódzkiego Policji odpowiedni wniosek o wydanie licencji w tym zawodzie. Do tego wniosku dołącza się m.in. zaświadczenie o niekaralności i kopię świadectwa albo dyplomu potwierdzającego posiadanie przynajmniej średniego wykształcenia. Następnie kandydat na detektywa zdaje państwowy egzamin, a w przypadku jego pozytywnego wyniku – komendant wojewódzki Policji wydaje mu licencję. Potem zostaje on wpisany do rejestru detektywów.

W celu utworzenia biura detektywistycznego trzeba spełnić następujące wymagania:

 • posiadać odpowiednią licencję wraz z potrzebnymi umiejętnościami,
 • profesjonalny sprzęt i samochód,
 • wynająć lokal,
 • dokonać wpisu do rejestru działalności detektywistycznej u Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • dysponować ubezpieczeniem OC, zezwoleniem na posiadanie, przechowywanie broni i zaświadczeniem o nie wpisaniu do rejestru niewypłacalnych dłużników Krajowego Rejestru Sądowego.

Należy także pamiętać o tym, że każdy, kto prowadzi własną działalność detektywistyczną, musi sporządzać pisemne sprawozdania z każdej zakończonej sprawy.

Do niezbędnego sprzętu detektywistycznego należą:

 • podsłuchy (tzw. pluskwy),
 • podsłuchy telefonów komórkowych,
 • wykrywacze kamer i podsłuchów,
 • paralizatory,
 • noktowizory,
 • gazy obronne,
 • lokalizatory GPS i GSM,
 • dyktafony,
 • minikamery, minirejestratory,
 • odbiorniki i skanery częstotliwości, mikrosłuchawki i telefony bezprzewodowe dalekiego zasięgu,
 • modulatory głosu,
 • eliminatory sygnału GSM, wykrywacze urządzeń podsłuchowych i bezprzewodowych kamer,
 • keyloggery do dyskretnego monitorowania komputera, mikrofony (także i laserowe).

 

 

Go to Top