Zawód Prywatny detektyw

Zawód prywatnego detektywa staje się coraz popularniejszy. Usługi, jakie oferuje detektyw dotyczą rozwiązywania spraw, zleconych przez pojedynczych ludzi, firmy bądź instytucje. Dochodzenie dotyczyć może różnorodnych zagadnień, np. matactw finansowych, zaginięć, kradzież czy zbrodni kryminalnych. Detektywem może zostać osoba, posiadająca zdolność logicznego myślenia oraz wiedzę z zakresu prawa i technik śledczych. Istotne są też predyspozycje fizyczne i psychiczne, czyli odporność na stres i wysoka sprawność fizyczna. Do zdobycia licencji detektywa potrzebna jest również nieposzlakowana opinia społeczna. Prywatny detektyw ma zupełnie inny status prawny niż detektyw, zatrudniony w służbach, pozostaje bowiem osobą świadczącą określone usłgi, jednak ma możliwość korzystania z podobnych środków jak detektyw państwowy.

Zawód Prywatny detektyw

Branża detektywistyczna nieustannie się rozwija. Początki tej profesji to wiek XX, kiedy zaczęła pojawiać się konkurencja dla policji. Sukcesywnie zakładane są uczelnie, zajmujące się kształceniem przyszłych detektywów. Zajęcia dotyczą prawa, bezpieczeństwa, technik kryminalistycznych, ratownictwa medycznego, ochrony osób, obiektów i mienia oraz wyszkolenia z zakresu sztuk walki i samoobrony. Dzięki studiom łatwiej może zdobyć licencję detektywa. Udzielana jest ona przez ministra spraw wewnętrznych. Na jej mocy detektyw ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego w celu schwytania sprawcy, może też być wyposażony w broń palną. Zawód detektywa prywatnego jest zawodem powyższego ryzyka i liczyć się trzeba z chęcią zemsty ze strony złapanych przestępów.

Odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne pozwala na właściwe przeprowadzenie śledztwa poprzez analizę zebranych informacji z dokumentów, śladów, relacji świadków oraz zapisów z kamer video i urządzeń GPS. Materiał dowodowy jest podstawą do ustalenia faktów danego zdarzenia. Obowiązkiem prywatnego detektywa jest zgłaszanie organom ścigania wszystkich wykrytych działań niezgodnych z prawem. Pozostałe informacje, np. dotyczące zleceniodawcy obojętne są ochroną. Zakres działań detektywa jest bardzo szeroki. Podejmuje się on zadań typowo osobistych (udowodnienie małżeńskiej zdrady), z zakresu prawa handlowego (nieuczciwa konkurencja) oraz dużo niebezpieczniejszych (porwanie dla okupu). Wszelkie wytyczne co do pracy prywatnego detektywa zostały zwarte w  stosownej ustawie, które weszła w życie 6 lipca 2001 roku.

 

 

Go to Top