Ustawa o usługach detektywistycznych

Zawód prywatnego detektywa jest stosunkowo młodą profesją. Ustawa, która wyznacza zakres działalności detektywa obowiązuje od 2001 roku. Wcześniej detektyw zbierał informacje, by ustalić przebieg zdarzenie, nie mając większych uprawnień i możliwości w porównaniu z policją. Aktualnie posiadają dodatkowe uprawnienia, ale także obowiązków, które mają wspomóc organy ścigania. Obowiązki prywatnego detektywa zostały opisane w drugim rozdziale ustawy i dotyczą poszanowana praw człowieka i obywatela, etyki pracy, lojalności wobec klienta, tajemnicy służbowej, odmowy kontynuowania działań niezgodnych z prawem, przygotowywania raportów kończących sprawę oraz okazywania licencji w razie żądania policji i osób cywilnych.

Powyższe zasady wynikają przede wszystkim z odpowiedniego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Konieczność zachowanie etyki i tajemnicy służbowej czy przygotowanie końcowych sprawozdań to obowiązki dotyczące większości profesji. W kwestii uprawnień detektyw nie ma zdecydowanie większych możliwości niż zwykły obywatel. Bezprawne zatem jest rewidowanie podejrzanego, przeszukiwanie mieszkania czy legitymowanie osób. Na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, wyprowadzono jedynie, iż prywatny detektyw może przetwarzać dane osobowe, zebrane podczas danego śledztwa, bez zgodny samych zainteresowanych. Standardowo dane osobowe mogą być przechowywane tylko na wyraźną zgodę.

Zawód detektywa zaliczany jest do niebezpiecznych profesji. Tak więc zakres obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności w przypadku prywatnego detektywa może być większy. Dlatego też detektywi wyposażeni są w broń palną i niekiedy stosują środki przymusu bezpośredniego. Licencjonowanym detektywem może zostać obywatel Unii Europejskiej, który ukończył 21 lat, ma przynajmniej średnie wykształcenie, nieposzlakowaną opinię i czystą kartotekę oraz zdał właściwy egzamin. Sprawdzian określa stan wiedzy na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów prawa cywilnego i karnego, kryminalistyki oraz działalności detektywistycznej. Licencja wydawana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

 

 

Go to Top